ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Silniční doprava

Zde lze nalézt základní dokumenty související s ITS, nejde tedy o úplný seznam pro silniční dopravu jako celek.

Zákony 

 • Zákon č.
 • 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (zde) (změněn zákonem č. 115/2020 Sb.)
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (zde)
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zde)
 • Zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů (zde)

Nařízení vlády a vyhlášky (podzákonné předpisy)

 • Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (zde)
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (zde)
 • Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě (zde)
 • Vyhláška č. 470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (zde)
 • Vyhláška č. 480/2020 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (zde)
 • Vyhláška č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zde)
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (zde)
 • Vyhláška č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (zde)
 • Vyhláška č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o evidenci dopravních nehod (zde)
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel (zde)
 • Vyhláška č. 211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel (zde)
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o řidičských průkazech a o registru řidičů (zde)
 • Vyhláška č. 3/2007 Sb.  o celostátním dopravním informačním systému (zde)