ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Vodní doprava

Zde lze nalézt základní dokumenty související s ITS, nejde tedy o úplný seznam pro vodní dopravu jako celek.

Zákony

  • Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (zde)

Nařízení vlády a vyhlášky (podzákonné předpisy)

  • Vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, ve znění pozdějších předpisů (zde)
  • Vyhláška č. 138/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách (zde)
  • Vyhláška č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) (zde)
  • Vyhláška č. 334/2015 Sb. o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách (zde)