5G-LOGINNOV

Název projektu anglicky5G creating opportunities for LOGistics supply chain INNOVation


Popis projektu
Vznik technologie 5G zvýšil účinnost v mnoha odvětvích, včetně městských přístavů, což mělo za následek obchodní inovace, ekonomický rozvoj a přínosy pro životní prostředí. Projekt 5G-LOGINNOV navrhne inovativní schéma pro integraci a ověření technologií CAD / CAM souvisejících s průmyslovým odvětvím 4.0 a doménami přístavů, a to vytvořením nových příležitostí pro inovaci logistického řetězce. Inovace je podporována technologickými bloky 5G, včetně nové generace 5G terminálů, nových typů přístrojů 5G internetu věcí, analýzy dat, správy přenosu nové generace a vznikajících sítí 5G umožňujících přístavům spravovat nadcházející a budoucí kapacitu, provoz, efektivitu a environmentální výzvy. Pokročilé možnosti 5G bezdrátového připojení a rychlost sítě Core umožní městským přístavům výrazně optimalizovat provoz a snížit dopad na životní prostředí ve městě.
 
Slibné inovace 5G-LOGINNOV jsou klíčové pro velké hlubinné evropské přístavy s ohledem na éru mega-plavidel (Hamburk, Atény) a jsou relevantní i pro středně velké přístavy s omezenými investičními fondy pro 5G (Koper).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast Z
Odpovědnost  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION
Zúčastněné strany AKKA HIGH TECH
CIRCLE SPA
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA
INTERNET INSTITUTE, COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND CONSULTING LTD
LUKA KOPER, PORT AND LOGISTIC SYSTEM, D.D.
PIRAEUS CONTAINER TERMINAL SINGLE MEMBER SA
SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
TEC4U INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
TELEKOM SLOVENIJE DD
T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VODAFONE INNOVUS ANONIMI ETAIREIA SYSTIMATON EPIKOININIAS AYTOMATISMONKAI
Financování Program H2020 částkou 5 999 702 EUR
Celkem  7 926 474 EUR
Harmonogram 9/2020 – 8/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/957400
https://5g-loginnov.eu/