CoRISMa

Název projektu anglicky
Corridor RIS Management

Popis projektu

Vývoj byl zaměřen na potřeby různých uživatelů vnitrozemských vodních cest, jako jsou přístavní úřady, logistické a dopravní společnosti, zasilatelé, velitelé lodí, i provozovatelé loďstva. Pouze za silné spolupráce všech zúčastněných stran bylo možné dosáhnout harmonizovaného systému řízení koridorů.

V CoRISMa byly definovány různé úrovně řízení koridorů, které vyžadují specifické informační služby:
Úroveň 1: Správa koridorů je služba umožňující spolehlivé plánování tras poskytováním dynamických a statických informací o infrastruktuře (Fairway Information).
Úroveň 2: Řízení koridorů je služba umožňující spolehlivé plánování cestovních dob a řízení dopravy poskytováním informací o dopravě.
Úroveň 3: Správa koridorů je služba na podporu řízení dopravy logistických partnerů (např. řízení odchylek).

Pro jednotlivé pilotní projekty byla připravena série následujících videí:

Přestože byl projekt CoRISMa velmi úspěšný, v navigačních systémech vnitrozemské vodní dopravy stále existovalo mnoho překážek. Další projekty, jako navazující projekt RIS COMEX nebo EMMA, tak na základě již existujících výsledků z CoRISMa mohly například kombinovat námořní a vnitrozemské navigační technologie spolu s modernizací sítí evropských vodních cest.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  NA
Zúčastněné strany Belgie: De Scheepvaart dříve, nyní De Vlaamse Waterweg
Lucembursko: ministerstvo dopravy
Německo: ministerstvo dopravy, Wasserstrassen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
Nizozemí: Rijkswaterstaat
Rakousko: viadonau, ministerstvo dopravy
Financování Interreg Baltic Sea: NA
Celková částka: NA
Harmonogram 2013-2015
Kontakt

https://www.inlandnavigation.eu/digital-corridor-management-for-waterways/