IW-NET

Název projektu anglicky
Innovation driven Collaborative European Inland Waterways Transport Network

Popis projektu

Síť IW-NET zajistí multimodální optimalizaci v celém dopravním systému EU, čímž zvýší podíl vnitrozemské dopravy a podpoří ambice EK snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o dvě třetiny.
 
Nástroje pro udržitelné řízení infrastruktury a inovativní plavidla podpoří efektivní a konkurenceschopné odvětví vnitrozemské plavby, které řeší úzká místa v infrastruktuře, nedostatečnou integraci IT v celém řetězci a pomalé zavádění technologií, jako jsou nové typy plavidel, alternativní paliva, automatizace, internet věcí a strojové učení.
 
Živá laboratoř projektu bude uplatňovat scénáře aplikací zaměřených na uživatele v důležitých koridorech TEN-T, přičemž bude demonstrovat a hodnotit dopady v rámci simulací a testů zahrnujících technologické, organizační, právní, ekonomické, ekologické a bezpečnostní otázky:

  • Digitalizace: optimalizované plánování provozu plavidel obsluhujících hustě osídlené městské oblasti s prediktivním směrováním poptávky (Brusel-Antverpy-Courtrai-Lille-Valenciennes); optimalizace založená na datech o splavnosti v nejistých vodních podmínkách (Dunaj).
  • Udržitelná infrastruktura a inteligentní řízení provozu: prognóza plavebních komor snižující nejistotu při plánování plavby; plánování plavebních komor; řízení plavebních úseků, kde je zakázáno setkávání plavidel; plánování kotvišť s povinným napájením z břehu a dalšími službami (zázemí Bremerhavenu přes kanál Weser/Mittelland).
  • Inovativní plavidla: nové konstrukce plavidel odpovídající podmínkám koridoru a cílovým trhům: plavidla s vysokým stupněm automatizace pro městskou distribuci (východní Flandry-Gent); nová plavidla pro tlačné čluny schopné při nízkém/vysokém stavu vody optimalizovat kapacitu (Dunaj z Rakouska do Rumunska); využití služeb systému GALILEO pro pokročilou asistenci kapitánům plavidel, jako je navádění, upozornění na výšku mostu a automatické vplutí do plavební komory (vodní cesta Spréva-Odra poblíž Berlína).

 
Doprovodnými činnostmi jsou zapojení zúčastněných stran, budování kapacit a vypracování evropského plánu rozvoje vnitrozemské plavby s politickými doporučeními pro zvýšení podílu vnitrozemské plavby.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů 
Odpovědnost 

INSTITUT FUR SEEVERKEHRSWIRTSCHAFT UND LOGISTIK

Zúčastněné strany INLECOM GROUP
BLUE LINE LOGISTICS
EREVNITIKO PANEPISTILIAKO INSTITOUTO SYSTIMATION EPIKOINONIAS KAI YPOLOGISTON-EMP
MULTITEL
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
EUROPEAN INLAND WATERWAY TRANSPORT(IWT) PLATFORM
FH OO FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
SKILLZ - STRATEGIE, BERATUNG, BETEILIGUNG GMBH
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) GMBH
NAVROM SHIPYARD SRL
VLTN GCV
NEW GENERATION SENSORS SRL
NOTHEGGER TRANSPORT LOGISTIK GMBH
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
ALBERDING GMBH
KONNECTA SYSTEMS LIMITED
STICHTING SMART FREIGHT CENTRE
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
OPLEIDINGSCENTRUM VOOR HOUT EN BOUW VZW
DE HAVEN VAN BRUSSEL
ANZBOCK RICHARD
IT-OPTICS
BREMENPORTS GMBH & CO KG
Financování Program HORIZON 2020 částkou 8 302 734 EUR
Celkem  8 302 734 EUR
Harmonogram 5/2020 - 4/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/861377