AEGIS

Název projektu anglicky
Corridor RIS Management

Popis projektu

Evropská politika námořní dopravy i vlády jednotlivých států uznávají význam systémů vodní dopravy jako klíčových prvků pro všeobecný a udržitelný růst v Evropě. V souladu s Bílou knihou EU o dopravě by se do roku 2030 mělo 30 % silniční nákladní dopravy nad 300 km přesunout na jiné druhy dopravy, jako je železnice nebo vodní doprava, a do roku 2050 více než 50 %. Dosud se tato ambice příliš nedařila. V období 1995-2016 se celková nákladní doprava zvýšila přibližně o 30 %. Podíl silniční dopravy v tunokilometrech uvnitř EU se zvýšil, zatímco podíl pobřežní plavby (SSS) klesl. U vnitrozemské dopravy také došlo k mírnému poklesu.
 
Vodní doprava má velký potenciál snížit přetížení silnic i znečištění z odvětví dopravy. Při správném využití je energeticky velmi účinná a nové typy lodí mohou být provozovány v kombinaci elektrických baterií, palivových článků a v případě potřeby vysoce účinných spalovacích motorů, např. na LNG.
 
Hlavním cílem projektu AEGIS je vyvinout nový systém vodní dopravy pro Evropu, který by využíval výhod lodí a zároveň překonával tradiční problémy, jako je závislost na terminálech, vysoké náklady na překládku, nízká rychlost a frekvence a nízká automatizace zpracování informací.
 
Projekt AEGIS hodlá využít nové inovace z oblasti propojené a automatizované dopravy, včetně menších a flexibilnějších typů plavidel, automatizované manipulace s nákladem, autonomních lodí, nových nákladních jednotek a nových digitálních technologií, aby znovu získal pozici, kterou vodní doprava v nákladní dopravě tradičně měla.
 
Lodě jsou nejefektivnější, když jsou nákladní prostory plné. AEGIS bude hledat způsoby, jak do vodní dopravy přilákat nový náklad, a to jak příchozí, tak odchozí. To vyžaduje nové typy služeb, nové obchodní modely a lepší logistické systémy.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Odpovědnost  SINTEF OCEAN AS
Zúčastněné strany
DFDS AS
DFDS SEAWAYS BV
NORTH SEA CONTAINER LINE AS
MACGREGOR FINLAND OY
Cargotec Oyj
MACGREGOR SWEDEN AB
CARGOTEC SWEDEN AB
CARGOTEC FINLAND OY
AALBORG HAVN LOGISTIK A/S
TRONDHEIM HAVN IKS
AALBORG UNIVERSITET
Vordingborg Havn
GRIEG CONNECT AS
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
ISE INSTITUT FUR STRUKTURLEICHTBAUUND ENERGIEEFFIZIENZ GGMBH
Financování

Program HORIZON 2020 částkou 7 510 375 EUR

Celkem  7 510 375 EUR
Harmonogram 6/2020 – 5/2023
Kontakt https://cordis.europa.eu/project/id/859992