ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

5G-LOGINNOV

Název projektu anglicky5G creating opportunities for LOGistics supply chain INNOVation

Popis projektu
Vznik technologie 5G zvýšil účinnost v mnoha odvětvích, včetně městských přístavů a logistických center, což mělo za následek obchodní inovace, ekonomický rozvoj a přínosy pro životní prostředí.

Projekt 5G-LOGINNOV navrhl inovativní integraci a ověření technologií CAD / CAM souvisejících s průmyslem 4.0 a doménami, a to vytvořením nových příležitostí pro inovaci logistického řetězce. Inovace byla podporována technologickými bloky 5G, včetně nové generace 5G terminálů, nových typů přístrojů internetu věcí pro 5G, analýzy dat, správy přenosu nové generace a vznikajících sítí 5G umožňujících přístavům a logistickým centrům spravovat svoji nadcházející a budoucí kapacitu, provoz, efektivitu a environmentální vlivy. Pokročilé možnosti bezdrátového připojení 5G a rychlost sítě Core umožnila výrazně optimalizovat provoz a snížit dopad na životní prostředí ve městě.
 
Inovace 5G-LOGINNOV jsou klíčovými pro velké hlubinné evropské přístavy s ohledem na éru mega-plavidel (Hamburk, Atény) a jsou relevantní i pro středně velké přístavy s omezenými investičními fondy pro nástup 5G (Koper).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
f) - poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION
Zúčastněné strany AKKA HIGH TECH
CIRCLE SPA
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA
INTERNET INSTITUTE, COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND CONSULTING LTD
LUKA KOPER, PORT AND LOGISTIC SYSTEM, D.D.
PIRAEUS CONTAINER TERMINAL SINGLE MEMBER SA
SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH
TEC4U INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
TELEKOM SLOVENIJE DD
T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
VODAFONE INNOVUS ANONIMI ETAIREIA SYSTIMATON EPIKOININIAS AYTOMATISMONKAI
Financování Program H2020 částkou 5 999 702 EUR
Celkem  7 926 474 EUR
Harmonogram 9/2020 – 8/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/957400
https://5g-loginnov.eu/