ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CoRISMa

Název projektu anglicky
Corridor RIS Management

Popis projektu

Vývoj byl zaměřen na potřeby různých uživatelů vnitrozemských vodních cest, jako jsou přístavní úřady, logistické a dopravní společnosti, zasilatelé, velitelé lodí, i provozovatelé loďstva. Pouze za silné spolupráce všech zúčastněných stran bylo možné dosáhnout harmonizovaného systému řízení koridorů.

V CoRISMa byly definovány různé úrovně řízení koridorů, které vyžadují specifické informační služby:
Úroveň 1: Správa koridorů je služba umožňující spolehlivé plánování tras poskytováním dynamických a statických informací o infrastruktuře (Fairway Information).
Úroveň 2: Řízení koridorů je služba umožňující spolehlivé plánování cestovních dob a řízení dopravy poskytováním informací o dopravě.
Úroveň 3: Správa koridorů je služba na podporu řízení dopravy logistických partnerů (např. řízení odchylek).

Pro jednotlivé pilotní projekty byla připravena série následujících videí:

Přestože byl projekt CoRISMa velmi úspěšný, v navigačních systémech vnitrozemské vodní dopravy stále existovalo mnoho překážek. Další projekty, jako navazující projekt RIS COMEX nebo EMMA, tak na základě již existujících výsledků z CoRISMa mohly například kombinovat námořní a vnitrozemské navigační technologie spolu s modernizací sítí evropských vodních cest.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  NA
Zúčastněné strany Belgie: De Scheepvaart dříve, nyní De Vlaamse Waterweg
Lucembursko: ministerstvo dopravy
Německo: ministerstvo dopravy, Wasserstrassen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
Nizozemí: Rijkswaterstaat
Rakousko: viadonau, ministerstvo dopravy
Financování Interreg Baltic Sea: NA
Celková částka: NA
Harmonogram 2013-2015
Kontakt

https://www.inlandnavigation.eu/digital-corridor-management-for-waterways/