ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

RIS COMEX

Název projektu anglickyRIS Corridor Management Execution

Popis projektu
Správa a řízení koridorů je dalším krokem ve vývoji říčních informačních služeb, které popsala PIANC a které byly přijaty ve směrnici EU RIS a v pravidlech EU RIS (revize pravidel) s cílem zvýšit bezpečnost, efektivitu a spolehlivost vnitrozemské plavby, včetně pozitivního vlivu na ochranu životního prostředí.

Cílem projektu RIS COMEX byla realizace a provoz přeshraničních říčních informačních služeb založených na provozní výměně dat RIS. Tyto koridorové informační služby založené na RIS umožnily řízení dopravy ze strany úřadů a řízení dopravy ze strany logistického sektoru. Využívají dostupnou národní infrastrukturu a služby. Souvisí s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1744.

Hlavní cíle RIS COMEX:
  • Vývoj celkové koncepce řízení RIS koridorů (vycházející z výsledků CoRISMa) v dialogu mezi poskytovateli RIS a uživateli logistiky (např. zasilateli, veliteli lodí, provozovateli plavidel a flotil, provozovateli terminálů), aby byla zajištěna relevance zavedených služeb.
  • Zavedení a trvalý provoz vybraných částí celkové koncepce zajišťující zvýšenou kvalitu a dostupnost plavebních, dopravních a přepravních informačních služeb, což povede zejména k výraznému zvýšení efektivity v rámci vnitrozemské plavby a také přímo přispěje k využití obecných přínosů poskytovaných RIS, tj. zvýšení bezpečnosti, efektivity a šetrnosti vnitrozemské plavby jako způsobu dopravy k životnímu prostředí.
  • Definovaná a dohodnutá provozní opatření (právní, organizační, finanční, technická, kvalitativní) k zajištění udržitelného dalšího rozvoje, implementace a provozu infrastruktury a služeb pro harmonizované řízení koridorů s využitím RIS po skončení projektu
  • Harmonizace koncepcí výměny dat pro data RIS prostřednictvím společného vývoje a specifikace služeb koridorů s podporou RIS, aby se zabránilo vzniku různých koncepcí 
  • Pokrok v harmonizaci dopravních informačních služeb na evropské úrovni a/nebo na úrovni koridorů na základě stávajících řešení a koncepcí (např. IVS90, imagine, ERI agent, R2D2)
  • Dialog mezi poskytovateli říčních informačních služeb a uživateli logistiky (např. odesílateli, provozovateli plavidel a flotil, provozovateli terminálů)
  • Harmonizované říční informační služby pro začlenění do iniciativy DINA
  • Příprava RIS na integraci s ostatními druhy dopravy

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  viadonau (rakouská správa vodních cest)
Zúčastněné strany Belgie: De Vaalmse Waterweg
Bulharsko: BPICo
Česká republika: Ministerstvo dopravy ČR (Vojtěch Dabrowski)
Francie: Voies navigables de France
Chorvatsko: Agencija za vodne putove
Maďarsko: RSOE
Německo: Wasserstrassen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
Nizozemí: Rijkswaterstaat
Rakousko: viadonau, s podporou AlbrechtConsult 
Rumunsko: RNA
Slovensko: Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Srbsko: Plovput
Lucembursko: Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury
Od 2018 se k projektu připojilo Polsko jako spolupracující partner
Financování Program CEF: NA
Celkem: NA
Harmonogram 2016-2020
Kontakt

https://www.riscomex.eu/