ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Databáze veřejné dopravy

Název projektu anglickyPublic transport database

Popis projektu
Databáze veřejné dopravy je základem celostátního, konkurenčně neutrálního informačního systému s plánováním cest pro všechny typy pravidelné veřejné dopravy. Předpokladem je, aby všichni poskytovatelé služeb měli stejný přístup k databázi. Data z databáze se v zásadě nabízejí bezplatně.
Zajistit stejný přístup k databázi veřejné dopravy všem poskytovatelům služeb.
  • Vláda v roce 2016 přijala nové národní pokyny pro sběr dat z veřejné dopravy, statická a dynamická, povinné pro všechny provozovatele dopravy.
  • Byla zavedena nová organizační struktura pro koordinaci veřejné dopravy na vnitrostátní úrovni 1. 1. 2017, čímž byla přenesena větší odpovědnost na Norské železniční ředitelství.
  • Data veřejné dopravy jsou otevřená a dostupná u národního přístupového bodu
  • Nový národní multimodální plánovač cest je spuštěn od listopadu 2017.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Norská vláda
Zúčastněné strany Poskytovatelé služeb ve veřejné dopravě
Financování 10 milionů EUR / jednorázově / veřejné zdroje
Harmonogram 2014 - 2017