ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Architektura ITS v Norsku

Název projektu anglickyITS Framework Architecture

Popis projektu
ARKTRANS je norská architektura ITS. Je rozvíjena ve spolupráci s projekty EU, zejména EasyWay a EIP. ARKTRANS je multimodální. Specifikace jsou společné pro všechny druhy dopravy (silniční, námořní, železniční a leteckou). Specifikace jsou harmonizovány rovněž v nákladní a osobní dopravě. Poskytováním koordinovaných a harmonizovaných specifikací a holistického přístupu poskytuje ARKTRANS obecný pohled na dopravu, který přispěje k novým a vylepšeným řešením ITS. Odvětví dopravy je specifikováno na různých úrovních abstrakce a z různých hledisek:
  • Referenční model rozděluje druhy dopravy na oblasti s definovanou odpovědností
  • Pro každou doménu jsou definovány obecné role přidružených zúčastněných stran a souvisejících objektů
  • Funkční pohled specifikuje a strukturuje funkčnost potřebnou v každé doméně
  • Procesní pohled popisující, jak funkčnost v doménách interaguje v procesech
  • Informační pohled definuje vyměňované informace

Komunikační pohled definuje technické implementace výměny informací. ARKTRANS je výsledkem komplexní studie o všech druzích dopravy. První verze ARKTRANS byla založena ve výzkumném projektu spolufinancovaném Radou pro výzkum v Norsku. Pokračování práce zajišťuje ITS Norsko na základě financování od norského ministerstva dopravy a spojů. Další informace na www.arktrans.no.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  MD, NPRA
Zúčastněné strany Oppdragsgiver: ITS Norway; SINTEF
Kontakt https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1267826