Popis souvislostí Říčních informačních služeb v ČR

Do Říčních informačních služeb (RIS) je v České republice zahrnuta labsko-vltavská vodní cesta jako součást transevropské páteřní dopravní sítě TEN-T.

Legislativa pro RIS je dána novelizovaným zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách.

ČR harmonizuje své RIS v souladu s EU, především díky tímto směrem zaměřeným mezinárodním projektům:

O implementačních záměrech a projektech českého Akčního plánu ITS najdete detaily na kartách zde.

Detaily o poskytování RIS v ČR jsou dostupné na portálu LAVDIS: