Telematický systém vodních cest a vodní dopravy

ID projektu:  CE802230107Projekt z programu: TAČR 

Popis projektu:
Zefektivnění vodní dopravy zvýšenou informovaností všech subjektů provozujících a využívajících vodní cesty. Hlavním cílem řešení je logistické, efektivní, bezpečné a inteligentní řešení systému vodní cesta x vodní doprava x plavidlo x zboží. Cílem navrhovaného řešení je navrhnout, ověřit a realizovat nejenom jeden unikátní informační systém vodní cesty, ale modulární stavebnici komponent a modulů pro integrovaný a inteligentní informační systém celého toku a jeho povodí. Bude zkušebně realizován a ověřen jako inteligentní informační, komunikační a operátorské jádro systému a jako vzorový projekt celého systému.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG01 - Liniové řízení dopravy
Podpoří funkci/e ITS 4.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálm
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření

Harmonogram realizace: 2001-2003

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR,  celkový skutečný rozpočet   5 381 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/CE802230107?query_code=vypaaacrsdaq

Kontakt koordinátora projektu:AF-CITIPLAN s.r.o. - Jiří Landa