ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Technologie & Inovace

Technologie a inovace jsou využívány především v podobě informačních a naváděcích systémů, bezhotovostních plateb parkovného, elektronické evidence a kontroly parkování nebo chytrých parkovacích hodin (parkometrů). Pro inovativní rozvoj je důležité využívat pokročilých nástrojů, jakými jsou dispečerské řízení, správa dat, využití big dat a pokročilé analytiky a pořizování technologických modulů skrze standardizované rozhraní.

Jednou z možných kombinací využití technologie a inovace je parkování jako služba (Parking as a Service - PaaS). 
Cílem PaaS je zlepšit zkušenosti spotřebitelů s parkováním a cestováním pomocí chytrých technologií pro snadný příjezd, návštěvu a odjezd. PaaS již v zásadě existuje. Analýza dat, využití informací a vztah k používání vozidel může být velmi široký. Analytika, příjmy, obsazenost a přístup jsou pro vlastníky, provozovatele a správu budov rozhodujícími složkami. Tyto priority určí poptávka po parkování a jeho využívání.

Nástup cenově dostupných a přesných systémů GPS nyní zvyšuje snadnost použití a přesnost evidence míst, kde vozidla parkují. Chybějícím prvkem ze strany majitele/provozovatele je často poskytnutí následujících sedmi kroků při navádění vozidla na konkrétní místo z jednoho zdroje:
  • Umístění dostupných parkovacích míst
  • Související sazby za parkování
  • Schopnost navigace informovat návštěvníka o tom, jak se dostat k volnému parkovišti.
  • Navádění návštěvníků parkoviště k nejrychlejší cestě
  • Rozpoznání, že uživatel přijel do garáže a konkrétního stání
  • Délka pobytu v obsazeném stání
  • Záznam v reálném čase, že uživatel uvolnil místo, aby mohl cyklus začít znovu

Příklady jednotlivých systémů a jejich komponentů najdete zde.

Informace o hardwaru parkovacích technologií jsou uvedeny zde.

Přehled komunikačních technologií uvádíme zde.

Příklady SW aplikací usnadňujících parkovaní naleznete zde