ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

C-ITS - Kooperativní systémy ITS

Kooperativní systémy C-ITS jsou založené na komunikaci (obousměrné výměně dat) týkající se aktuální situace v silničním provozu, a to jak mezi samotnými vozidly (V2V), tak také mezi vozidly a zařízeními na silniční infrastruktuře (V2I). Kooperativní systémy C-ITS přímo nezasahují do systémů řízení vozidla, příslušná reakce je na rozhodnutí (předem varovaného) řidiče. Díky obdržené varovné zprávě může být řidič zavčas informován tak, aby co nejrychleji a co nejlépe (podle jeho schopností) zareagoval na nečekanou situaci v silničním provozu. A to i za snížené viditelnosti, kdy by například jinak sám za lepších podmínek reagoval správně a včas.

Kooperativní systémy C-ITS tak přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, včas a přesně informují řidiče o dopravní situaci a varují před nebezpečnými lokalitami a jinými problémy vzniklými kolem nich. Dopravní řídicí a  informační centra navíc obdrží přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo z vozidel, díky čemuž je možné efektivně ovlivňovat dopravní proud, a tím zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy a snížit její negativní dopady na životní prostředí.

Bližší informace k danému tématu naleznete na stránce věnované projektu C-ROADS zde. Informace o různých systémech C-ITS najdete zde.