ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Big data


Často skloňovaný výraz a pojem, který vídáme v nadpisech mnoha studií a projektů. O co se jedná Vám přiblížíme v následujících odkazech a příkladech řešení. 

Pro pojem „big data“ existuje řada definic, obecně však lze říci, že se jedná o velké objemy dat, které není snadné zpracovávat v krátkém čase obvyklými databázovými nástroji. 

Typickými rysy pro big data je tzv. 5V: 

  • VOLUME velký objem dat 
  • VELOCITY  sběr, analýza a ukládání dat probíhá ve velkých rychlostech 
  • VARIETY data jsou přijímána v různých formátech a z více datových zdrojů 
  • VERACITY datové sety mohou obsahovat nepřesné nebo nespolehlivé údaje 
  • VARIABILITY kvalita a uplatnění dat se mění (především v čase) 

Rozmach big dat je důsledkem enormního nárůstu digitálního obsahu – větší využití internetu, aplikací, sociálních sítí, využívání smartphonů apod. Obrovský objem dat vytváříme při naší každodenní činnosti. Dnes již musíme měřit množství dat v zettabytech. Data však nic neznamenají, pokud s nimi neumíme pracovat, nedokážeme je propojit a vytěžit z nich to cenné.  Až 85 % dat se v Evropě vůbec nevyužije, ve světě je to 80 %.  Pokud data nedokážeme využít, nemají žádnou hodnotu a ani lidstvo z nich žádné hodnoty nevytváří. Je třeba pochopit, že hodnota v datech se odvíjí od jejich využití a také to, že data nám poskytují více než odpovědi a řešení.  Klíčové také je, zda si při práci s daty klademe ty správné otázky, na které nám mají pomoci odpovědět. Jde o to, jak si myšlení nastavíte. 

Data jsou příležitosti, jak pochopit svět a jsou příležitostí přiblížit se ke složité realitě. Data driven přístup, který se postupně zavádí, staví na tom, že data chápe jako strategický zdroj. Podstatné při jeho aplikaci je ale změnit přístup a pochopit, že data jsou cenným zdrojem informací tam, kde už lidský mozek nestačí. 

Využití velkých dat dnes najdeme v mnoha sektorech. Jedním z nich je právě doprava. 

Na následujících odkazech najdete studie a příklady využívání big dat v praxi. 

Studie  

Projekty