ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Silniční doprava

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
 Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR  Monitorování vozidel
 Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu Řízení dopravy v intravilánu
Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti Senzor pro WIM
Zařízení pro záznam a vyhodnocování hustoty dopravního proudu v mezi křižovatkových úsecích k určení kongescí dopravního proudu Hustota dopravního proudu
Optimalizace algoritmů adaptivního řízení systému SSZ v urbanizovaných oblastech Optimalizace SSZ
Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů Zvýšení parkovací kapacity
Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel Agresivní řidiči
Inteligentní infrastruktura pro moderní město Inteligentní infrastruktura
Optimalizace provozní doby SSZ v závislosti na intenzitách v obdobích mimo dopravní špičky SSZ mimo špičku
Výzkum, návrh a pilotní ověření funkce integrovaného systému inteligentního parkování (ISIP) ISIP
Systém pro trvalé snímání intenzity dopravního zatížení na vybrané komunikaci a SW aplikace pro vizualizaci dosažených hodnot skutečného zatížení (počtu a směru jízd dopravních prostředků) v reálném čase, zobrazení do obecného mapového prostředí Intenzita
Inovativní způsob dynamického řízení světelně řízených křižovatek v závislosti na nové generaci detekční technologie umožňující kontinuální sledování pohybu, rychlosti a trajektorie přijíždějících vozidel Kontinuální sledování vozidel
Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech KAMELOT
Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku Kooperativní systémy
Telematické a informační prostředky podpory správy dopravních cest Telematická podpora dopravních cest
Využití informační datové základny veřejné dopravy pro řízení městského silničního provozu Data z VHD pro město
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou - BaSIC Vozidlové spolupracující systémy
Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací Zavedení DATEX II
Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný Řízení provozu v mimořádných situacích
Nový detekční systém řízení dopravy Detekční systém řízení dopravy
Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T - Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR Parkování kamionů
Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC Zvyšování kvality RDS-TMC
Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídících systémů SMARTNET
Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci HANDICAP
Inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily Nabíjecí stanice
Systém pro vyhodnocení nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací SESUVY
 Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím radarové interferometrie InSAR
SMART MAP: Využití moderních nástrojů a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické plánování a investice měst  SMARTMAP
Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS
Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva GALLILEO GNS