ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Informace o parkovacích místech pro nákladní vozidla

Název projektu německyLKW-Stellplatzinformation

Popis projektu
Pro optimalizaci situace parkovacích míst od října 2010 je v provozu informační systém pro řidiče nákladních vozidel pro vídeňskou aglomeraci. Míra využití dostupných parkovacích míst pro nákladní automobily je k dispozici řidičům nákladních vozidel nebo dopravcům prostřednictvím systémů řízení dopravy nebo informačních značek na trase nebo jako webové kamery na domovské stránce společnosti ASFINAG. Na straně řidiče lze tyto kamery prohlížet také prostřednictvím www.asfinag.at a ASFINAG On-Road App.

Informační systém pro parkovací místa pro nákladní automobily (SPIS) zahrnuje oblasti řízení dopravy, kamerového systému a dopravního informačního systému. Míra využití parkovacích míst pro nákladní vozidla je určena provozovatelem ASFINAGu v regionálních dopravních řídících centrálách (rVMZ) s podporou kamerového systému nonstop. Informace na trase jsou předávány přes systémy řízení dopravy nebo proměnným dopravním značením. Pokud nejsou k dispozici v jednom úseku, jsou informace o stavu přenášeny na svislém dopravním značení. Zkušenosti z minulých projektů a pozitivní zpětná vazba a návrhy na zlepšení ze strany řidičů nákladních vozidel jsou již zahrnuty do současných realizačních projektů v Tyrolsku, Vídni a Štýrském Hradci.

Spokojenost zákazníků a kvalita služeb s ohledem na ekonomickou udržitelnost jsou pro ASFINAG velmi důležité. Například používání alternativních billboardů je nákladově efektivním a účinným doplňkem k stávající tabulím.

obrazek-9.png
 
obrazek-9a.png

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • e)
  • f)
Odpovědnost  ASFINAG
Financování ASFINAG, CEF (1,9 mil. EUR)
Harmonogram od 2010
Kontakt https://www.asfinag.at/verkehr/lkw-bus/lkw-stellplaetze/