ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

C-Roads

Název projektu německyC-ROADS

Popis projektu
Vzhledem k tomu, že Rakousko je jedním z průkopnických států EU v oblasti C-ITS, C-ITS je také silně podporováno v oblasti financování infrastruktury EU (CEF - CEF) a výzvy k předkládání návrhů v rámci projektu C-Roads, ve kterém je Rakousko silně zastoupeno. C-Roads byl předložen jako projekt na další provádění C-ITS v silniční síti TEN-T do roku 2020 v osmi členských státech EU. Harmonizace služeb „Day-1-C-ITS“ v EU je zpracovávána a podporována testováním a ověřováním.

Rakousko převzalo dvojí úlohu: na jedné straně - v národním pilotním projektu „C-Roads Austria realizovaném společností ASFINAG - o využívání C-ITS do roku 2020 na silniční síti na vysoké úrovni v Rakousku“ a na druhé straně roli platformy pro hlasování C-Roads pro všechny zúčastněné členské státy.  Tato role opět ukazuje schopnost, která existuje v C-ITS a dokazuje důvěru ostatních partnerů C-Roads v sílu implementace z Rakouska.

Projekt C-Roads byl zahájen v listopadu 2016. Další aktivity C-ITS zahrnují všechny nezbytné kroky pro uvedení série do provozu v Evropě do roku 2019. V USA se také navrhuje zavést povinné zavedení C-ITS pro všechna nová vozidla do roku 2020.

Cílem projektu C-Roads je ověřit v praxi na silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS). Díky implementaci nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou může v konečném důsledku dojít ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Dále si projekt klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Unikátním cílem projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
  • III.
  • ​IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ASFINAG
Zúčastněné strany Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Česká republika, Slovinsko a Spojené království
Financování CEF
Harmonogram Viz https://www.c-roads.eu/platform/activities/about-activities.html
Kontakt https://www.c-roads.eu/platform.html
https://c-roads.cz/