ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

iCENTRALE

Název projektu anglickyiCENTRALE

Popis projektu
V rámci programu iCentrale podniky, provincie a obce spolupracují, aby umožnily centralizovanou činnost tunelů, mostů a uzavírek uspořádat jinou, především inteligentnější cestou. Rovněž se zaměřují na restrukturalizaci využívání dopravních opatření a dohled a řízení města. K dnešnímu dni spolupracují regionální a místní orgány s vlastními řídicími středisky, vlastními technickými systémy a vlastním personálem, kteří se také liší od jedné oblasti k druhé (tunely, silnice, vodní cesty a městský přístup).

Pro veřejné orgány program přinese strukturální snížení nákladů (provozních a investičních do náhrad technologií). Navíc dojde k zlepšení dostupnosti, kvality života, bezpečnosti a dozoru v (městském) prostředí. Uživatelé silnic, obyvatelé a podniky si toho všimnou ve formě krátkých a spolehlivých cestovních dob, snížení zbytečných čekacích dob, zlepšení životního prostředí a pozitivnějšího prostředí pro podnikání. Odborníci odhadují, že to přinese zvýšení efektivity o zhruba 10 % až 20 %. Existuje také možnost dosáhnout úspor v oblasti 20-25 milionů EUR ročně ve srovnání se současnou situací, v níž regionální a místní orgány řídí vlastní střediska a zaměstnance. Tento nový přístup je již běžnější v jiných zemích než v Nizozemsku. Výkon sítě v rušných městských oblastech by se mohl zlepšit o přibližně 5 % až 15 %. 

Očekává se, že projekt iCentrale bude v roce 2018 připraven k zahájení provozu. 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a čtyři regionální strany
Financování Každá ze stran financovala vlastní investice
Harmonogram 2018