ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Vytvoření tržiště mobilních dat

Název projektu německySchaffung eines Marktplatzes für mobile Daten

Popis projektu
MDM poskytuje dostupná data o provozu, která byla decentrálně shromažďována různými zúčastněnými stranami prostřednictvím webového portálu s jednotnými rozhraními. Tento portál umožňuje např. poskytovatelům služeb (služby individuální mobility) a provozovatelům silniční dopravy nabízení, vyhledávání a poskytování dynamických dat souvisejících s dopravou. Výměna dat mezi partnery probíhá prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Uživatelé dat se mohou přihlásit a získávat typy dat, které jsou pro ně zajímavé prostřednictvím MDM, bez nutnosti dlouhého vyhledávání a časově náročné dvoustranné koordinace s poskytovateli dat.
MDM je určen jako "národní přístupový bod" / "jednotný přístupový bod" pro Německo. Co se týče poskytování multimodálních cestovních informací (požadavek Nařízení 2017/1926), je plánován transfer dokončeného projektu MDM do projektu MDM+, jak bude uvedeno ve zprávě pro EU k 1. 12. 2019. Bude se jednat o přechodovou fázi, jak naplnit požadavek Nařízení 2017/1962, spočívající v těchto aktivitách:
 • Uvedení, že NAP bude určen pro multimodální cestovní informace
 • Využití nového, v rámci EU harmonizovaného, katalogu metadat pro NAV v Evropě
 • Podpora zveřejňování dat, která nejsou spravována přes NAP,
 • Odevzdání vlastního prohlášení, nyní též přímo a digitálně na MDM při založení zveřejňování dat
Konečným cílem (v roce 2023) je vytvoření MDP (platforma pro mobilní data) s těmito aspekty:
 • Konsolidace stávajících platforem na BMVI (=MD)
 • NAP ve smyslu k ITS jednotlivých zemí
 • Propojování existujících regionálních a sektorových nabídek
 • Odlehčení firem nabízejících data při přípravě dat
 • Zjednodušená rešerše existujících nabídek dat
 • Zjednodušené využití v digitálním ekon. systému Mobilita

Tržiště mobilních dat (MDM) poskytuje komplexní výměnu dat mezi veřejnými a soukromými poskytovateli služeb. To vede k trvalé dostupnosti dynamických dopravních dat, která se používají pro různé online služby v odvětví dopravy. Stávající služby budou vylepšeny a budou rozvíjeny nové doplňkové služby. To se týká zejména oblasti informací o dopravě v reálném čase, přičemž lze současně zaznamenat zlepšení dostupnosti.
Vytváří konkurenci mezi různými poskytovateli, což může snížit náklady a podpořit inovace. Také náklady na sběr dat mohou být sníženy vysokou dostupností dat v MDM.

MDM je v provozu od počátku roku 2013 a je provozován společností BASt z pověření Ministerstva dopravy BMVI. Předpokládá se, že MDM se stane německým národním přístupovým bodem ve smyslu specifikací b, c a e článku 3 směrnice o ITS směrnici 2010/40 / EU.

Od poloviny roku 2013 Bundeskartellamt také využívá MDM pro agenturu pro průhlednost trhu s pohonnými hmotami.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
Odpovědnost  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
Zúčastněné strany Poskytovatelé a uživatelé dopravních a jiných informací
Financování BMVI
Harmonogram 2014 - 2017