ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SC 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem

Rámcový specifický cíl č. 5.1:  Vytváření transparentního trhu ITS pro mobilitu jako službu
Rámcový specifický cíl č. 5.2:  Vytváření standardizovaných rozhraní systémů ITS k technicky obdobným systémům v ostatních druzích dopravy
Věcný specifický cíl č. 5.3:  Vytvoření integrovaného technologického systému správce železniční infrastruktury
Rámcový specifický cíl č. 5.4:  Rozvoj oblasti prostorových dat v oblasti dopravy
Věcný specifický cíl č. 5.5:  Rozvoj ITS v souvislosti s rozvojem čisté mobility
Rámcový specifický cíl č. 5.6:  Rozvoj kosmických technologií
Rozhodný specifický cíl č. 5.7:  Podpora rozvoje autonomních (robotických) vozidel
Rozhodný specifický cíl č. 5.8:  Podpora výzkumu, vývoje a inovací