ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SC 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

Rámcový specifický cíl č. 3.1:  Snížení počtu usmrcených a vážně zraněných osob v silničním provozu
Rámcový specifický cíl č. 3.2: Snížení rizik vzniku mimořádných událostí při přepravě zásilek vyžadující zvláštní péči nebo dozor (nebezpečné věci, nadměrná a nadrozměrná přeprava)
Rámcový specifický cíl č. 3.3: Zvýšení informovanosti osobám nacházejících se uvnitř či přijíždějícím k oblasti živelné pohromy nebo jiné krizové situace
Věcný specifický cíl č. 3.4: Zvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy
Věcný specifický cíl č. 3.5: Snížení rizikového chování osob v prostoru dráhy
Věcný specifický cíl č. 3.6: Snížení rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy technickými závadami na vozidlech
Věcný specifický cíl č. 3.7:  Zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy prostřednictvím ITS – Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu
Věcný specifický cíl č. 3.8: Snížení rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy v důsledku poškození či odcizení technických prostředků a zařízení železniční dopravní cesty