ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Mapování pasivních železničních přejezdů s cílem informovat o potenciálu nákladní dopravy

Název projektu anglickyMapping passive railway crossings to inform freight potential

Popis projektu
Přístup StoryMaps bude použit pro vizualizaci rozsahu a typů interakcí mezi silnicí a železnicí na trasách silniční nákladní dopravy a rozsahu, v jakém může být schopnost provozovat autonomní nákladní dopravu na těchto trasách ovlivněna pasivními úrovňovými přejezdy.
 
Projekt je realizován, protože ACRI identifikovala potřebu přípravy na bezpečnou navigaci autonomních silničních vozidel na pasivních železničních přejezdech a z toho vyplývající možnosti pro nákladní dopravu. Pochopení rozsahu dotčených tras a úrovňových přejezdů může usnadnit diskusi o tom, jak tyto možnosti nákladově efektivně rozvíjet při vysoké úrovni bezpečnosti.
 
Cíle projektu
Vytvoření souboru map tras nákladní dopravy a souvisejících železničních přejezdů, které mohou usnadnit diskusi o budoucích potenciálních potřebách výzkumu pro pokrok ve vývoji autonomních schopností nákladní dopravy v Austrálii.

 
Zařazení projektu:IV.
Prioritní oblast  
Odpovědnost  Australasian Centre for Railway Innovation
Zúčastněné strany RMIT University
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/mapping-passive-railway-crossings-to-inform-freight-potential/