ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

DSRC a kooperativní vnímání

Název projektu anglickyDSRC and cooperative perception

Popis projektu
Během několika příštích let očekáváme významné rozšíření technologie DSRC ve vozidlech a související infrastruktuře. Poskytovatelé této technologie již implementovali a předvedli její fungování v bezpečnostních aplikacích. Tyto demonstrace byly založeny na komunikaci V2X a souboru pravidel určených k řešení souboru rizikových scénářů. Je také zřejmé, že tyto přístupy budou mít významný dopad na bezpečnost až po dostatečně velkém rozšíření této technologie. Očekává se, že brzy budou touto technologií povinně vybavena všechna nová vozidla. Nicméně bude následovat mnohaleté období, kdy budou vozidla s podporou DSRC sdílet silnice se stávajícím vozovým parkem. Podpora stávajících vozidel k zavedení technologie DSRC umožní rychlejší růst komunikační sítě V2X.
 
Hustěji propojená síť V2X poskytne větší příležitost pro zavádění inteligentních bezpečnostních technologií a napomáhání/zlepšování autonomního provozu. Pro usnadnění tohoto brzkého růstu je nezbytné poskytnout nová inovativní využití technologie DSRC, která by povzbudila členy stávajícího vozového parku k přístupu do sítě vozidel tím, že jejich vozidla budou touto novou technologií vybavena/začleněna.
 
Cílem tohoto projektu je vyvinout základní kooperativní rámec, který umožní řadu komerčních aplikací této technologie. Tyto aplikace budou moci fungovat od prvního dne tím, že budou poskytovat bezpečnostní výhody na trzích s nízkou penetrací DSRC, a stanou se základními součástmi pro zavádění autonomních vozidel.
 
Cílem tohoto projektu je:
 
1. Vývoj základního rámce pro spolupráci více vozidel, který může umožnit řadu komerčních aplikací technologie DSRC.
 
2. Vývoj konzistentních a účinných algoritmů fúze dat, které mohou fungovat ve čtyřech scénářích pro vozidla:
 
  • Sledování jednoho rozšířeného objektu ze stacionárního objektu
  • Sledování více rozšířených objektů ze stacionární platformy
  • vícenásobné sledování rozšířeného objektu z pohybující se platformy
  • Sloučení dat napříč platformami (sloučení odhadů polohy více cílů spojených s nejistotou z více nehomogenních platforem)
 
Tyto scénáře pokrývají většinu typických interakcí V2X.
 
3. Demonstrace přínosu pro bezpečnost/automatizaci v prostředí s nízkou penetrací DSRC.


Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  Cohda Wireless
Zúčastněné strany University of Sydney
ACFR
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/dsrc-cooperative-perception/