ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Novinky
VivaCity zachycuje jednoduchá data o zebrách
30. 1. 2023

VivaCity zachycuje jednoduchá data o zebrách

Společnost VivaCity bude shromažďovat anonymizovaná data pomocí senzorů pro videoanalýzu, které jsou založené na umělé inteligenci a TRL bude tato data analyzovat pro zkušební provoz základních přechodů pro chodce ve Walesu.

Velšská vláda zadala zkušební provoz "nepředpisových" jednoduchých přechodů pro chodce na třech místech v Cardiffu, "aby pochopila dopady a vnímání uživatelů".
 
„Předpisové“ přechody pro chodce musí mít řadu střídavě černých a bílých pruhů s čarami "dej přednost v jízdě" na obou stranách, maják Belisha na každém konci, řadu kolíků označujících oblast přechodu a klikaté značení. Zjednodušené "nepředpisové" přechody, které budou využity v těchto  testech, však používají černobílé značení a čáry "dej přednost v jízdě" bez všech ostatních prvků - jejich instalace je tak rychlejší a údržba snazší.
 
Společnost VivaCity uvádí, že na každém přechodu jsou instalovány dva snímače. Širokoúhlé čočky slouží ke snímání dat o pohybu na samotném přechodu a dat o odbočování motorových vozidel a cyklistů z hlavní silnice na vedlejší silnici na příjezdu k přechodu.
 
Oblast kolem přechodu je v zorném poli snímače rozdělena na sedm úseků: údaje o pohybu a rychlosti z těchto úseků ilustrují vzorce chování účastníků silničního provozu v reakci na přechody a důsledky jejich instalace pro bezpečnost silničního provozu. Tyto soubory dat jsou poskytovány společnosti TRL k analýze.
 
Lokality - Station Road/ Evansfield Road; Station Road/ Hawthorn Road; a EastBishops Road/Merthyr Road - byly vybrány proto, že se vyznačují vysokou frekvencí chodců a již existující infrastrukturou v podobě snížených obrubníků, hmatové dlažby, omezení parkování a omezení rychlosti na 20 mil za hodinu. 
 
Společnost TRL rovněž provede průzkum vnímání uživatelů, včetně skupin zdravotně postižených.
 
Počátkem roku 2024 bude zveřejněna zpráva s výsledky, které napomohou v rozhodnutí, zda by se měly změnit předpisy, aby bylo možné instalovat zjednodušené zebry i na jiných místech. Rozhodnutí, zda budou přechody na třech zkušebních místech v Cardiffu zachovány, bude záviset na výsledcích testování.
 
Celý článek najdete na stránkách ITS International zde.
Obrázek: www.pixabay.com

Pokračujte ve čtení

Nová služba Galileo zajistí přesnost 20 cm
27. 1. 2023

Nová služba Galileo zajistí přesnost 20 cm

Možnosti systému Galileo se rozšířily o novou službu vysoké přesnosti, která je volně dostupná po celém světě každému, kdo má vhodně vybavený přijímač.