ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Novinky
Evropská platforma ITS: Referenční příručka pro harmonizované zavádění základních služeb ITS v Evropě
15. 10. 2021

Evropská platforma ITS: Referenční příručka pro harmonizované zavádění základních služeb ITS v Evropě

Na Světovém kongresu ITS v říjnu 2021 v německém Hamburku měla oficiální premiéru Referenční příručka pro harmonizované zavádění základních služeb ITS v Evropě.

Referenční příručka byla vytvořena odborníky na ITS a odborníky z praxe během čtyř let a upřesněna v rámci připomínkového řízení odborníky z členských států EU. Příručka představuje nezbytný základ pro harmonizované a přeshraniční zavádění služeb ITS, navazující na předchozí práci Easyway a EU EIP.

Příručka se týká těchto skupin základních služeb ITS:
  • TTIS – Traffic and Travel Information Services
  • TMS – Traffic Management Services
  • F&LS – Freight & Logistics Services

V příloze o celkem 320 stranách jsou uvedeny příklady se zkušenostmi z úspěšného nasazení případů užití jednotlivých, v příručce uvedených, služeb ITS.
 
Tato Referenční příručka je k dispozici ke stažení spolu s dalšími dokumenty zde:
 
Referenční příručka nahrazuje od svého vydání roku 2021 dosavadní příručky Easyway Deployment Guidelines (jejíž pokyny pro zavádění ITS byly vydány v roce 2012 a v roce 2015 proběhla aktualizace části B). Jednotlivé dokumenty původních Pokynů pro zavádění ITS byly sloučeny do jediné nové Referenční příručky.
 
Bylo zapotřebí zaktualizovat všechny popisy služeb podle současného stavu techniky, včetně nejnovějšího vývoje v oblasti digitalizace a C-ITS, začlenit do požadavků na harmonizaci poznatky získané z osvědčených postupů a výsledků činností ITS koridorů a EU EIP (např. balíček kvality, NAP, KPI a další), aby byly poskytovány pokyny aktuální, komplexní a všestranné. Spolupráce s PSA DATEX II spolu s významným příspěvkem od EU EIP SA 4.5 o harmonizaci rozhraní pro výměnu dat vedla k vytvoření doporučených profilů služeb DATEX II. V rámci spolupráce mezi C-ROADS a EU EIP jsou v relevantních případech zavedeny odkazy na příslušné případy užití C-ITS.

Pokračujte ve čtení

Zúčastněné strany z odvětví podepsaly dohodu o podpoře rozvoje hyperloopu v Evropě
14. 10. 2021

Zúčastněné strany z odvětví podepsaly dohodu o podpoře rozvoje hyperloopu v Evropě

Na základě této dohody se budou moci společnosti provozující hyperloop a evropští provozovatelé železniční infrastruktury vzájemně učit a identifikovat potenciální hybné síly inovací.