ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Doprava v klidu

Parkování představuje důležitou část dopravního systému. Všechny cesty začínají a končí na parkovacím místě. Vozidla jsou často odstavena po dobu až 23 hodin denně, a to na dvou až pěti různých parkovacích místech.

S rostoucím počtem vozidel rostou tedy i nároky na počty parkovacích míst, nejen automobilů, ale i například jízdních kol, a navíc poslední dobou obzvláště pro elektromobily a jednostopá elektrovozidla v souvislosti s jejich nabíjením a dostupnosti parkování právě u nabíjecí stanice.

Zajistit odpovídající počty parkovacích míst v oblastech, kam obyvatelé dojíždějí za prací, do škol, nakupovat atd., představuje nesmírně složitý úkol pro většinu měst.

Pro snadný přehled čtenáře nabízíme členění problematiky parkování do následujících kapitol, odkud vedou další odkazy na bližší informace a detaily: