ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

O systémech C-ITS

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) jsou založené na výměně dat nejenom mezi samotnými vozidly, ale také mezi vozidly a stacionárními zařízeními na dopravní infrastruktuře. C-ITS stanice využívají komunikaci krátkého dosahu na bázi WiFi anebo komunikaci na delší vzdálenost pomocí mobilních sítí. Systémy C-ITS hrají velkou roli v oblasti silniční dopravy pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního proudu a představují také jeden z pilířů cesty k plně automatizovanému řízení.

Moderní vozidla generují během jízdy značné množství dat. Základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) je tato data využít a předávat si zabezpečeným způsobem zprávy týkající se aktuální dopravní situace buďto mezi vozidly navzájem (tzv. V2V komunikace), anebo mezi vozidly a příslušným zařízením umístěným na silniční infrastruktuře (tzv. V2I komunikace), tedy navzájem kooperovat. Tato kooperace je nejrychlejším způsobem, jak předat řidiči informace rychle, spolehlivě a srozumitelně jak před jízdou, tak i během jízdy.
 
„Sdílení informací mezi vozidly navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou umožní bezpečnější, efektivnější a udržitelnější dopravu.“
 
Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí ke zlepšení sledování situace v provozu na pozemních komunikacích, k předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní podmínkou k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný závažný problém.

Díky C-ITS mohou dopravní řídicí a informační centra obdržet přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo z vozidel a díky tomu je možné efektivně a rychle řídit dopravní proud, a tím zvýšit bezpečnost, plynulost dopravy a snížit negativní dopady na životní prostředí.

Nesporným přínosem systémů C-ITS je varování řidičů při jízdě za snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.), jakož i varování o dopravní nehodě nebo o koloně vpředu či o pomalu jedoucím vozidle.

Komunikace a vzájemná interakce je klíčem k větší bezpečnosti v silničním provozu, což patří mezi priority České republiky. Dostane-li řidič z dopravního hlediska cílené, včasné a kvalitní informace o dění před ním a kolem něj, bude v konečném důsledku zabráněno mnoha dopravním nehodám a budou tak ušetřeny lidské životy. Kooperativní systémy jsou rovněž jedním ze základních kamenů pro rozvoj (plně) automatizované silniční dopravy.
 

Potenciál C-ITS pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu:

  • předcházet nebezpečným situacím
  • včasně varovat před nebezpečím
  • zajistit plynulý provoz
 

Očekávané přínosy C-ITS:

  • snížení výdajů IZS na výjezdy k nehodám
  • snížení výdajů na lékařské ošetření při záchranné akci u dopravní nehody
  • snížení výdajů na léčení následků úrazu způsobeného dopravní nehodou
  • snížení výdajů na nemocenskou po dobu pracovní neschopnosti
  • snížení případů, kdy lidé nemohou vykonávat ve stejném rozsahu svou dosavadní práci, pokud vedla dopravní nehoda k trvalým následkům
  • snížení znečištění ovzduší z plynulejšího dopravního provozu

Na interaktivním prohlížeči map TENtec, který provozuje Evropská komise (DG MOVE) je zobrazeno rozmístění jednotek C-ITS na evropské dopravní infrastruktuře:
TENtec interaktivní mapový prohlížeč
 

C-ITS v Česku

V roce 2013 na silničním okruhu kolem Prahy probíhalo testování systému komunikace mezi vozidly a zařízením na silniční síti v rámci projektu BaSIC zadaného Ministerstvem dopravy a financovaného Technologickou agenturou ČR. Na projektu spolupracovali experti z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, společnosti INTENS Corporation s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Testováno bylo zobrazování aktuálních informací ze zařízení pro provozní informace a z portálů liniového řízení přímo do vozidla, které bylo vybaveno anténou a speciální řídicí jednotkou. To byl vlastně první krok k myšlence C-ITS, zde vznikl zárodek dnešní rozvinuté infrastruktury C-ITS.
Zajištění inteligentní mobility překračující hranice států je základním cílem Evropské unie a aktivity vedoucí k tomuto cíli pokládají základ pro celoevropské využívání kooperativních systémů. Technologie pro C-ITS byly vyvinuty v rámci evropských výzkumných a vědeckých projektů a jsou ověřovány v podobě pilotních testů po celé Evropě. Mezi takové projekty patří i C-Roads Czech Republic, jehož cílem bylo ověřit v praxi na českých silnicích, na vybraných železničních přejezdech a ve vozidlech městské hromadné dopravy fungování kooperativních systémů ITS.