ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Rozšíření EGNOS o východní Evropu - EEGS (Projekt RP7: GA 247698)

Název projektu  anglickyEGNOS Extension to Eastern Europe – EEGS (FP7 Project: GA 247698)

Popis projektu
Projekt EEGS prozkoumal možnosti rozšíření 99% služby EGNOS APV-I ve východoevropských zemích zlepšením algoritmů ionosférického odhadu, které lze implementovat do systému, nebo rozšířením pozemní infrastruktury v regionu.

Cílem je 
  • analyzovat možnosti rozšíření služeb EGNOS ve východní Evropě
  • pomocí statických a silničních zkoušek prokázat výhody systému EGNOS pro východní Evropu
  • propagovat EDAS, EGNOS a GALILEO v zúčastněných zemích
  • studovat interoperabilitu EGNOS / SDCM
  • analyzovat dopad, který bude mít rozšíření EGNOS na východní Evropu na GALILEO

Výsledky
Byly identifikovány příležitosti a optimální varianty pro rozšíření služeb prostřednictvím infrastruktury nebo zlepšení algoritmů zpracování ve východní Evropě a tyto výsledky byly validovány pomocí vyhrazených přijímačů a podobných signálů EGNOS.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  THE ROMANIAN SPACE AGENCY (ROSA)
Zúčastněné strany
ROSA, GMV Aerospace and Defence SA Spania, GMV Systemas (GSY), Russian Space Systems (RSC), Space Research Center Polonia (SRC), Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine (MAO), Aena Desarrollo Internacional (AENI), Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles Y Navegación Aérea (AENA)
Financování Celkový projekt: 1 365 599,31 EUR, z toho RO 92 147,86 (spolufinancování 60 075 RP7 a 32 072,86 EUR)
Harmonogram 2010 - 2011
Kontakt

THE ROMANIAN SPACE AGENCY (ROSA):
Vlad Olteanu: vlad.olteanu@rosa.ro  
Alina Radutu: alina.radutu@rosa.ro  
Ion Nedelcu: ion.nedelcu@rosa.ro