ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PRIORITNÍ OBLASTI PRO ČINNOST Z AKČNÍHO PLÁNU PRO ZAVÁDĚNÍ ITS V ČR

O - Optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C - Návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - Aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - Propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - Efektivita silniční sítě a kongesce (KPI benefit)
Z - Zlepšení dopadů na životní prostředí
B - Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
I - Zvýšení integrace dopravních módů