ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PRIORITNÍ AKCE EU

a) Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) Poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) Údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
d) Harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii
e) Poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
f) Poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla