Cross-cutting issues (data)

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Check-in - check-out in public transportation Odbavení cestujících
Specific method of check-in and number of passengers Specifické odbavení cestujících
Inteligent city parking management Inteligentní parkování