Ko-modalita: Využití veřejné dopravy k přepravě nákladu

Název projektu anglickyCo-modality: Making use of public transport to carry freight

Popis projektu
V dopravě na krátké vzdálenosti lidé a náklad obecně sdílejí stejnou infrastrukturu (převážně silniční), avšak jen zřídkakdy sdílejí stejné vozidlo. Vývoj a optimalizace integrovaného systému schopného využívat volnou kapacitu vozidel veřejné dopravy pro nákladní dopravu může přinést potenciální zvýšení efektivity. Tento koncept se označuje jako komodální integrace nebo komodalita.
 
Nejlepším současným příkladem ko-modální integrace je dálková letecká doprava, v níž jsou osobní letadla využívána k přepravě nákladu ("belly hold" náklad), což leteckým společnostem přináší dodatečné příjmy. Přibližně 80 % leteckého nákladu přilétá do Austrálie jako "belly hold" v osobních letadlech.
 
Železniční síť v Sydney je v době dojížďkových špiček vysoce vytížená. V jiných obdobích existuje potenciál využít volnou kapacitu železniční sítě k přepravě určitých druhů nákladu. Tím se zlepší využití aktiv u již zavázaných služeb, získají se dodatečné komerční příjmy, sníží se počet pohybů nákladních vozidel na silniční síti při příjezdu do městských center i uvnitř nich, sníží se tlak na zajištění parkování u obrubníků a sníží se dopravní kongesce a emise z vozidel.
 
Integrace nákladní dopravy do systémů osobní dopravy je stále schůdnější díky pokroku v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ve velkých městech po celém světě roste zájem o využití multimodálních synergií. Podobné pokusy a probíhající operace byly vybudovány v Saint Etienne, Amsterdamu, Frankfurtu, Drážďanech, Curychu a  v Japonsku.
 
Faktory úspěchu kombinované dopravy
Rozhodujícími faktory úspěchu jsou koordinace, plánování, politiky plánování a provozní metody, které:
 
 • zachovávají prioritu pro cestující a zároveň využívají latentní kapacitu pro nákladní dopravu
 • nemají nepříznivý vliv na výkonnost dopravních prostředků na stanicích nebo zastávkách
 • zajišťují, sledují a zaznamenávají pohyb zboží
 • nabízejí komerčně životaschopnou nabídku pro provozovatele veřejné dopravy a zákazníky
 • vyhovují konstrukci vozidel veřejné dopravy.
 
Hlavním cílem tohoto projektu je vyvinout důkaz této schopnosti. Toho bude dosaženo ve třech etapách:
 
 • Pochopit příležitosti a omezení pro zavedení komodality na podporu Central businnes district (CBD) v Sydney.
 • Kvantifikovat v co největší míře příležitosti a omezení kombinované dopravy spolu s jejími přínosy a náklady.
 • Provést zkoušky zahrnující přepravu vybraných druhů zboží z výchozího místa do místa určení, přičemž se bude sledovat průběh, zaznamenávat klíčové události a měřit úroveň služeb.
 
V dlouhodobém horizontu může kombinovaná doprava vést k následujícím příležitostem pro Sydney:
 
Snížení přetížení vozidel
 
 • Snížení kamionové dopravy směřující do CBD a v rámci Greater Sydney.
 • Alternativní způsoby obsluhy rozvojových projektů v CBD
 • Projektování tranzitně orientovaných obvodů.
 • Generování příjmů
 • Využití a potenciální zpeněžení volné kapacity veřejné dopravy mimo dopravní špičku.
 • Rozvoj služeb na stanicích
 • Vytváření hodnoty pozemků přiléhajících k okrajovým a městským stanicím.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I
Odpovědnost  Transport for NSW
Zúčastněné strany University of Sydney
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/co-modality-using-public-transport-for-freight