ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

FREILOT – Pilot městské energeticky účinné nákladní dopravy

Název projektu anglickyFREILOT – Urban Freight Energy Efficiency Pilot

Popis projektu
V rámci projektu FREILOT bylo 14 křižovatek v Helmondu vybaveno systémem EEIC (Energy Efficient Intersection Control), který je systémem preference vozidel založené na kooperativní komunikaci 802.11p. Systém využívá stávající síťový řídicí systém pro poskytování preference veřejné dopravě nebo nákladním vozidlům projektu FREILOT. Stejný systém se používá jako pro vozidla požární ochrany a sanitních vozidla. Po vyžádání preference řidič nákladního vozidla obdrží zpětnou vazbu ohledně zbývající doby červené nebo zelené světelné signalizace. Tuto informaci může řidič využít k předvídání změn na semaforech, což dále snižuje počet zastavení vozidla. Aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu, systém EEIC ověřuje, že řidič nepřekračuje místní rychlostní limit. Při narušení rychlosti je preference okamžitě zrušena.Hlavním cílem projektu FREILOT je snížit spotřebu paliva a emise z velkých nákladních automobilů. Jednou z metod používaných ke snížení spotřeby paliva je snížení počtu zastavení v městském prostředí. V Helmondu v Nizozemí se toto uskutečnilo s kooperačním prioritním systémem na 14 hlavních křižovatkách, přičemž prioritou byla určená flotila nákladních automobilů. Měření chování nákladních automobilů a řízení dopravy bylo zjištěno během roku skutečného provozu.

Byly zjištěny pozitivní účinky: systém EEIC vede ke snížení emisí oxidu uhličitého o 13%, snížení emisí NOx o 14% a zlepšení dopravního proudu v důsledku snížení počtu zastavení bez negativního dopadu na výkonnost dopravní sítě. Instalace kooperativního systému EEIC v Helmondu vedla k nepředvídaným pozitivním vedlejším účinkům (pro záchranné služby). To posílí obchodní případ pro kooperativní systémy. Výsledky projektu poskytují pevný základ pro udržitelnou realizaci a rozšíření o další vlastníky vozového parku, další zúčastněné strany a další aplikace ITS. Partneři projektu uskutečnili další krok: obchodní a organizační modely vedoucí k obchodním smlouvám pro udržitelnou realizaci.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany Helmond Municipality, Hasičské oddělení Helmond, Van den Broek Logistika Helmond, Helmond Ambulance Service, Peek Traffic, Volvo, Renault
https://cordis.europa.eu/project/rcn/191865/factsheet/en
Financování Celkem projekt: 4 miliony EUR
Z toho EU: 2 miliony EUR
Harmonogram 2009 - 2012
Kontakt ERTICO:
Željko Jeftić