ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Telematický systém vodních cest a vodní dopravy

ID projektu:  CE802230107

Projekt z programu: TAČR 
 

Popis projektu:Zefektivnění vodní dopravy zvýšenou informovaností všech subjektů provozujících a využívajících vodní cesty. Hlavním cílem řešení je logistické, efektivní, bezpečné a inteligentní řešení systému vodní cesta x vodní doprava x plavidlo x zboží. Cílem navrhovaného řešení je navrhnout, ověřit a realizovat nejenom jeden unikátní informační systém vodní cesty, ale modulární stavebnici komponent a modulů pro integrovaný a inteligentní informační systém celého toku a jeho povodí. Bude zkušebně realizován a ověřen jako inteligentní informační, komunikační a operátorské jádro systému a jako vzorový projekt celého systému.


Zařazení projektu:

Podpoří prioritní akci EU a)
Podpoří národní službu/y ITS TMS-DG01
Podpoří funkci/e ITS 4.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.6 Systémová a průřezová opatření
 
 
 
Harmonogram realizace 
2001 - 2003

Gestor finančního výdaje:
Ministerstvo dopravy ČR
Zdroje a struktura financování:
Státní rozpočet ČR,  celkový skutečný rozpočet   5 381 000  Kč
Zdroje informací: 

Kontakt koordinátora projektu:
AF-CITIPLAN s.r.o. - Jiří Landa