ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Systém pro vyhodnocení nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací

ID projektu:  TB0300MD012
Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu:Cílem projektu je výšení ochrany dopravní cesty, v tomto konkrétním případě silniční infrastruktury, a to formou detekce nebezpečných jevů ohrožujících silniční infrastrukturu a majících vliv na bezpečnost a plynulost dopravy a její negativní dopady. Především se jedná o snižování dopadu rizik, a to jak na samotnou infrastrukturu, tak i na její správu. Správou infrastruktury je myšlena její efektivní údržba a opravy a tím i zajištění její dlouhodobé životnosti. Dalším cílem projektu je zhodnocení rozsahu ohrožení určitých úseků silniční infrastruktury a nákladovosti jejich údržby a oprav. V neposlední řadě se jedná o efektivní a vhodné užití dopravně-telematických aplikací a systémů pro ochranu silniční infrastruktury a řízení dopravy.


Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR O
Podpoří prioritní akci EU c)
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 
Podpoří funkci/e ITS 8.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2T4 -  Průběžně sbírat metadata k prostorovým datům, aby bylo usnadněno určování spolehlivosti například predikcí budoucího vývoje dopravy, nebo kvality služeb poskytovaných na základě zpracování prostorových dat získaných monitorováním dopravy.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
  • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EK
  • Předpokládané a real-time informace o události na silniční sít

Harmonogram realizace: 2015 - 2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   4 119 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB0300MD012
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0300MD012

Kontakt koordinátora projektu:Central European Data Agency, a.s., Mgr. Jan Kufner