ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T - Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR

ID projektu:  ISPROFOND 5006210259

Popis projektu:V ČR je nedostatečná kapacita dálničních odpočívek pro kamionovou přepravu. Neexistuje dnes ještě  pomocí ITS dosažitelná služba poskytování informací o aktuální kapacitě/obsazenosti jednotlivých dálničních odpočívek, která by sloužila jako předstupeň k informačním systémům pro řidiče kamionů k včasnému a bezpečnému odstavení jejich vozidla spojeného s navigací na volné parkovací místo.

Vývojem software nad databází statických (inventarizace odstavných stání) a dynamických (aktuální obsazenost) dat se dosáhne inovativní služby poskytující cenné informace jak pro koncové uživatele (tj. řidiče nákladních vozidel), tak i pro správce dopravní infrastruktury či potažmo stát. Tato nová služba naplní požadavky EU na poskytování dopravních informací v reálném čase a projekt poskytne informace o adekvátních pojetí služby ze strany státu.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU
Podpoří prioritní oblast EU
 • III.
 • II.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • R
 • C
Podpoří prioritní akci EU e)
f)
Podpoří národní službu/y ITS
 • FLS-DG01
 • DTX-DG01 
Podpoří funkci/e ITS
 • 8.3.1
 • 8.1
Podpoří informace/data
 • Dynamická data
 • DATEX  II
Podpoří přenosy
 • Zdroje dat
 • Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 2
 • Strategický cíl č. 3
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR
 • Věcný specifický cíl č. 3.4
 • Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O3 -  Poskytovat včasné, ověřené a prostorově dostatečně přesně umístěné informace o standardních a mimořádných dopravních situacích. Řidiči budou informováni o dopravních událostech a stavech na komunikaci, kde bezprostřední nebezpečí sice nehrozí, ale na základě poskytnuté informace může např. zvolit jinou trasu, jiný druh dopravy, užít jiné parkoviště atd. a tím se vyhnout komplikacím. Jedná se o následující typy informací: - dočasně kluzká vozovka: tato data ŘSD poskytuje (nebezpečí smyku), - zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - nezajištěné místo nehody: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - krátkodobé práce na silnici: tato data ŘSD poskytuje, - snížená viditelnost: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - vozidlo v protisměru: tato data ŘSD poskytuje na D1, D2, D5, - nezajištěná zablokovaná silnice: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - mimořádné povětrnostní podmínky: tato data ŘSD poskytuje.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy

DEPLOYMENT KPI EK
 • Inteligentní a bezpečné parkování kamionů

BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016 - 2017

Gestor finančního výdaje: Státní fond dopravní infrastruktury

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   9 032 260,30 Kč

Zdroje informací: 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakt koordinátora projektu:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.