ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Nový detekční systém řízení dopravy

ID projektu:  EG16_084/0010329
Projekt z programu: EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Popis projektu:Arostřednictvím aktivit experimentálního vývoje je cílem vytvořit nový detekční systém pro řízení dopravy s použitím kamerových systémů (standardních i nově vyvinutých) a algoritmů počítačového vidění pro detekci a klasifikaci účastníků silničního provozu. 
Vyvinutím prototypu a jeho uvedením na globální trh bude moci společnost hlavního řešitele projektu nabídnout uzavřený komplexní systém řízení dopravy, který vhodně doplní stávající produkty v této oblasti. Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU
 • I.
 • III.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • R
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG03 
 • TMS-DG02
Podpoří funkci/e ITS
 • 8.1.1
 • 8.1.2
Podpoří informace/data
 • Dynamická data
 • Zdroje dat
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 3
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T4 -   Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Aktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách
 • Proměnné řízení rychlosti

BENEFIT KPI EK
 • Změna dopravního proudu

FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2017 - 2020

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet / spolufinancováno EU - OPPIK, celkový plánovaný rozpočet   41 839 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EG16_084%2F0010329
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG16_084%2F0010329

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu CROSS Zlín, a.s., RNDr. Petr Vitkovský