ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu

ID projektu:  TA01030603
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02011TA01

Popis projektu:Cílem tohoto projektu je vytvořit, ověřit a předat do komerčního použití prototyp malé dopravní ústředny s otevřeným komunikačním rozhraním. Koncept řídicího algoritmu SSZ v ústředně bude vycházet z již ověřené koncepce stavového makroskopického modelu dopravní oblasti, odzkoušeného v reálném provozu v zimě 2010. Tento model bude nahrazen přesnějším mezoskopickým modelem, schopným věrněji zpracovávat větší množinu charakteristik a ukazatelů dopravy, například vstupy z telematických systémů. To umožní kvalitnější predikci vývoje dopravní situace a reakci na výjimečné stavy (např. dopravní nehody). Pro účely řízení bude systém optimalizovat tři základní parametry signálních plánů (poměr zelených, offset, délka cyklu). Systém možní kvalitnější predikci vývoje dopravní situace a reakci na výjimečné stavy (např. dopravní nehody).
Jedná se o nový SW modul, který využívá nového algoritmu pro adaptivní řízení. Modul bude dále testován a implementován do dopravní ústředny. V rámci projektu proběhlo ověření technologie v poloprovozu dopravní ústředny ELSAREA V2.1 v Uherském Hradišti. Testování proběhlo úspěšně na pěti křižovatkách a pro testování byla připravena a schválena příslušná dokumentace. Vlastní testování a vyhodnocení bylo prováděno účastníky projektu. V rámci projektu vznikla SW část dopravní ústředny ELSAREA V3.0, kterou je možné již aktivně nasadit do komerčního provozu jako serverové a cloudové řešení s novým vizuálním zobrazením.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR O
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS
 • TMS-DG07
 • TIS-DG03
Podpoří funkci/e ITS
 • 3.3.3
 • 9.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 1
 • Strategický cíl č. 2
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 2
 • Návazné opatření 3
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
 • 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 2T7 -  Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase a predikce vývoje dopravy pro navazující řídicí a informační systémy.
 • 3T4 - Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.
 • 3T5 - Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Vybavenost silniční infrastruktury systémy ITS
BENEFIT KPI EK
 • Změny ve výskytu kongescí v úzkých hrdlech (v místech implementovaných ITS systémů)
FINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní
 • Roční provozní prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2011 - 2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  11 769 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA01030603

Kontakt koordinátora projektu:ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Tomáš Tichý