ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídících systémů

ID projektu:  TA04031418
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:Cílem projektu je vývoj, instalace, testování sensorické sítě a následná datová integrace do unikátního celku s možností poskytování užitných informací koncovým uživatelům se záměrem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v městských oblastech. Součástí hlavního cíle projektu je vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu a jejích vazebu a možné dopady na řízení dopravy v definované zatížené oblasti. Budou testovány moderní detekční technologie pro analýzu hlukového a dopravního zatížení s přímou vazbou na znečištění ovzduší. Následná integrace datových výstupů do samostatného softwarového modulu řídicí ústředny umožní realizovat moderní způsoby ovlivňování dopravy v závislosti na dopravních podmínkách a aktuálním stavu kvality ovzduší pomocí navržených scénářů. Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • Z
Podpoří prioritní akci EU c)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG03 
 • TIS-DG02
Podpoří funkci/e ITS
 • 9.3
 • 8.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy
 • Systémy
 • Zdroje dat
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 2O3 -  Poskytovat včasné, ověřené a prostorově dostatečně přesně umístěné informace o standardních a mimořádných dopravních situacích. Řidiči budou informováni o dopravních událostech a stavech na komunikaci, kde bezprostřední nebezpečí sice nehrozí, ale na základě poskytnuté informace může např. zvolit jinou trasu, jiný druh dopravy, užít jiné parkoviště atd. a tím se vyhnout komplikacím. Jedná se o následující typy informací: - dočasně kluzká vozovka: tato data ŘSD poskytuje (nebezpečí smyku), - zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - nezajištěné místo nehody: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - krátkodobé práce na silnici: tato data ŘSD poskytuje, - snížená viditelnost: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - vozidlo v protisměru: tato data ŘSD poskytuje na D1, D2, D5, - nezajištěná zablokovaná silnice: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - mimořádné povětrnostní podmínky: tato data ŘSD poskytuje.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČR
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EK
 • Aktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách

BENEFIT KPI EK
 • Změna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

Harmonogram realizace: 2015 - 2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   11 892 000  Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031418
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04031418

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Líšeňská 33 a, 636 00 Brno, Ing. Martin Bambušek