ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Inteligentní infrastruktura pro moderní město

ID projektu:  TA02030845
Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02 

Popis projektu:Při získávání real time informací o provozu dopravy ve městech je třeba hledat nové zdroje dat s využitím stávajících technologií a sítí. Projekt Inteligentní infrastruktura pro moderní město mění svítidla veřejného osvětlení ve víceúčelové elektronické buňky, které slouží:
- ke sběru dopravních dat,
- k přenosu informací mezi účastníky provozu a datovými centry,
- k řízení městské hromadné dopravy i soukromé přepravy osob a nákladu,
- ke zvýšení bezpečnosti v přepravě a na veřejných prostranstvích.

Projekt rozšiřuje zdroje dat o dopravě ve městechAplikovaný výzkum je zaměřen na novou optiku pro LED svítilnu a na robustní komunikační infrastrukturu pro buňku-svítidlo. 

Výstupy projektu:
1. Elektronická víceúčelová jednotka anyLamp - Stavebnicový systém anyLamp mění svítidla veřejného osvětlení ve víceúčelové elektronické buňky, které slouží k dálkové správě světelných míst, ke sběru dopravních dat, ke komunikaci s vozidly MHD a vybavením zastávek, a pro monitorování veřejných prostranství a budov. Je využita hvězdicová topologie se středem v rozvodné skříni segmentu VO.

2. Svítidlo StLED-A je určeno především pro osvětlení pozemní komunikace. Svítidlo má asymetrickou fotometrickou plochu svítivosti s širokou vyzařovací charakteristikou, jíž je dosaženo pomocí unikátního optického systému. Svítidlo je osazeno vysoce výkonnými LED XM-L2 firmy CREE a je uspořádáno modulárně. K dispozici je varianta se 3, 6, 9 nebo 12 čočkami s asymetrickým vyzařováním 2x70/2x30. Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým taženým profilem s bohatým žebrováním. Svítidlo je možné osadit na dřík nebo výložník o průměru 48 až 60 mm.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Podpoří prioritní oblast EU I.
Podpoří prioritní oblast ČR
 • O
 • B
Podpoří prioritní akci EU b)
Podpoří národní službu/y ITS
 • TIS-DG02
 • TIS-DG03
Podpoří funkci/e ITS
 • 3.1
 • 8.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR
 • Strategický cíl č. 1
 • Strategický cíl č. 6
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR  
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
 • Návazné opatření 1
 • Návazné opatření 6
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
 • 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
 • 9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR
 • 1T1 Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.
 • 1T2 Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.
 • 6V7 Zabezpečovat testování navržených výzkumných a vývojových řešení ITS v rámci zkušebního/ověřovacího provozu.
Související indikátory indikátory
 
AP ITS ČR
 • Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS
 • Snížení závažných následků zraněných osob v silničním provozu prostřednictvím ITS
DEPLOYMENT KPI EK
 • Předpokládané a real-time informace o události na silniční síti
BENEFIT KPI EK
 • Změny v počtu a závažnosti nehodFINANČNÍ KPI EK
 • Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012 - 2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  12 000 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030845

Kontakt koordinátora projektu:Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Zdeněk Kolka