ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu ke koncepčním dokumentům státu

ID projektu: TB0200MD065Projekt z programu: TAČR Beta


Popis projektu:Cílem projektu je rozpracování konkrétních opatření, která by měla stabilizovat veřejnou dopravu a přispět tak k její kvalitnější funkci. Stanovení návrhu takových aktivit, které umožní implementaci opatření pro zajištění tarifní soudržnosti, která v prvním kroku maximálně usnadní cestování mezi dvěma místy na české železniční síti veřejnými službami v přepravě cestujících na jeden přepravní doklad, vč. navržení dalších kroků pro implementaci propojení se systémy IDS. Prověření možnosti implementace koncesního modelu veřejné dopravy v České republice.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Podpoří prioritní oblast EU  
Podpoří prioritní oblast ČR I
Podpoří prioritní akci EU  
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07
Podpoří funkci/e ITS 8.4
Podpoří informace/data  
Podpoří přenosy  
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 6
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR  
Podpoří návazné/á opatření AP ITS ČR
  • Návazné opatření 6
  • Návazné opatření 2
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR
  • 9.6 Systémová a průřezová opatření
  • 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O12 -  K informacím o jízdních řádech a o spojení veřejnou osobní dopravou integrovat také tarifní informace, a to i v přístupné podobě pro cestující se specifickými potřebami.
Související indikátory indikátory 
DEPLOYMENT KPI EK
  • Dynamické informace pro cestující veřejné dopravě (relevantní pro službu Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EK
  • Změna cestovní poptávky

Harmonogram realizace: 2015

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   1 582 560 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB0200MD065
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0200MD065

Kontakt koordinátora projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Ing. Zuzana Švédová, PhD.