ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Czech Republic

V této části je uveden celkový přehled projektů vědy a výzkumu v oblasti ITS v České republice.
Tyto projekty jsou dále děleny podle dopravních druhů a na průřezové projekty zabývající se daty a informacemi. Více viz seznam níže s odkazy na tabulky s projekty dle tohoto dlouhodobého dělení a odtud dále na detaily o jednotlivých projektech.