ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Novinky
Online nástroje pro digitální náklad
16. 3. 2023

Online nástroje pro digitální náklad

e-freight.net představuje soubor online nástrojů a informací na podporu dematerializace dokumentů používaných v obchodní přepravě zboží.

Tyto webové stránky jsou určeny pro použití odborníky na dopravu ze všech odvětví. Zpočátku se zaměřuje na leteckou nákladní dopravu. V blízké budoucnosti bude podporována námořní nákladní doprava a pozemní doprava.
 
Počet dokladů používaných k přepravě a deklarování zboží je často nadměrný a zvyšuje značné náklady na obchodování. Řada mezinárodních organizací podporuje odstranění nebo snížení počtu přepravních dokladů prostřednictvím dematerializace podpůrných dokumentů. To se obvykle provádí jejich nahrazením elektronickým ekvivalentem u zdroje. Preferovanými alternativami jsou zprávy UN/EDIFACT nebo elektronické dokumenty XML. Prostá digitalizace papírových dokumentů ve stávajícím formátu (např. skenování do PDF) není doporučeným řešením.

Zavedením elektronické nákladní dopravy lze dosáhnout velkého zvýšení efektivity a podstatného snížení emisí skleníkových plynů. To se osvědčilo v jiných průmyslových odvětvích a potvrzuje to několik případových studií.

Více informací najdete na stránkách e-freight.net zde.
Obrázek: www.pixabay.com
 

Pokračujte ve čtení

Partnerství s
15. 3. 2023

Partnerství s "novými službami mobility“

Rozsáhlé zavádění takzvaných "nových služeb mobility" je součástí řešení největších výzev dnešní doby v oblasti mobility.