ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Akce
02 - 06 říj.                 říj. 2023              2023

Praha: PIARC XXVII. World Road Congress (WRC)

Světový silniční kongres, významná akce PIARC, se bude konat s mottem "Praha 2023 - Znovu společně na cestách" a vrátí se především k bezpečnosti silničního provozu.

Světový silniční kongres se koná jednou za čtyři roky a sdružuje odborníky z celého světa. Představuje jedinečnou příležitost pro odborníky v oblasti silničního stavitelství, silničního hospodářství, včetně výzkumných pracovníků, správců silnic, projektantů, stavebních podniků, vysokoškolských učitelů a studentů. Kongresu se obvykle účastní 3 000 až 5 000 odborníků, kteří představují nejnovější trendy a technologie v oblasti silniční dopravy.

Ministři dopravy se osobně setkají, aby si vyměnili poznatky a společně diskutovali o modernizaci silniční infrastruktury.

Součástí programu je také prezentace výsledků práce 24 výborů a pracovních skupin PIARC, několik specializovaných zasedání a workshopů zabývajících se aktuálními i budoucími tématy. Ke kongresu patří také rozsáhlá výstava, na níž se představí silniční správy, poskytovatelé vybavení a služeb, konzultanti a organizace související se silniční dopravou.

Program kongresu najdete zde, informace o registraci zde.

Chcete-li se dozvědět více, včetně podmínek pro vystavovatele a partnery kongresu, vizte oficiální webové stránky zde.