ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ITS Architektura V2

Název projektu  anglickyITS Architecture V2

Popis projektu
V evropském projektu INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE (SEE ITS, http://www.seeits.eu) dohledán slovinský projekt SITSA-C: V minulosti zavedlo Ministerstvo infrastruktury a územního plánování SITSA-C, slovinskou architekturu ITS, kterou ostatní zúčastnění ITS nikdy nepřijali.
SITSA-C, slovinská architektura ITS, modul Roads (Ceste, Silnice), představuje jednotný koncept pro navrhování, plánování a integraci ITS do slovinské silniční sítě. Tato vlastní národní architektura je plně kompatibilní s architekturou FRAME. SITSA-C nabízí:
 • Základy, které musí být zahrnuty do fáze plánování a / nebo provádění, aby se zajistilo, že ITS splňují základní rysy předpokládané pro zavedení ve Slovinsku.
 • Popis funkčních a logických zvláštností pro vnitrostátní strukturu, výměnu informací mezi různými dopravními systémy (dopravními prostředky) a zúčastněnými uživateli, a popis rozhraní, která umožňují začlenění systému do sítě, v některých případech pomocí stávajících technologií.
 • Hlavní pokyny a společná terminologie pro definování systémů a služeb ve slovinštině.
 • Nabízí údaje o uživatelích a základních funkcích, jejich důležitosti a prioritách ve Slovinsku (od roku 2004).
 • Průvodce normami a požadavky (specifikacemi), které by systémy a služby ve Slovinsku měly splňovat.
Doporučení z projektu SEE ITS: Pro zavedení vyšší úrovně ITS by Slovinsko (mimo jiné) mělo aktualizovat, poté propagovat, a nakonec přijmout SITSA jako rámec slovinské architektury ITS.
Protože SITSA-C je „rostoucím“ procesem, bylo by rozumné pokračovat v jeho provádění (2014). Metodika je následující:
 • Aktualizovat seznam uživatelských potřeb nebo použít seznam potřeb aktuálně nižší priority.
 • Definovat prvky fyzické architektury (centra řízení dopravy, palubní systémy, silniční infrastrukturu atd.) a jejich přesné přiřazení (jednotný architektonický plán).
 • Vyhodnotit kvalitu typů a kapacit komunikačních rozhraní (média).
 • Prezentovat technologii dostupnou na trhu (hlavní rysy a kritéria výběru), která souhlasí s požadavky na komunikaci.
 • Připravit varování o možné modalitě provozování služby (např. informace z mýtného systému mohou sloužit také pro sběr dat o dopravním provozu).
 • Prezentovat nebo přiblížit aktuálně používané platné normy a stávající řešení, která jsou obvykle vybírána, aplikovaná podle identifikovaných komunikačních rozhraní.
 • Předložit nebo přiblížit platné právní akty (normy, směrnice, akty, pokyny atd.) představující právní rámec ITS.
 • Připravit aktuální webové stránky pro popularizaci architektury ITS nebo propojit připravené webové stránky s kontinuální správou architektury ITS zvláštním (auditním) právním subjektem.

S ohledem na funkční, fyzickou a komunikační architekturu ITS se musí připravit přidělování fyzických jednotek: tj. subsystémy a moduly se přidělí jednotlivým organizacím (právním orgánům), manažerům. ITS jsou bohužel ve slovinských právních předpisech stále špatně definovány, a proto je v oblasti organizace zapotřebí mnohem více pozornosti.
Práce v oblasti slovinské národní architektury ITS proto musí pokračovat. SITSA-C představuje základ pro vývoj a zavádění ITS na úrovni jednotlivých měst (např. město Lublaň). 

Výsledky SITSA-C se aktualizují v rámci E-FRAME, který se týká multimodální dopravy, e-Call 112 a dalších ITS. V rámci projektu jsou výsledky přeloženy do slovinského jazyka a odpovídajícím způsobem přizpůsobeny slovinským požadavkům.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Zúčastněné strany Ministerstvo infrastruktury a územního plánování
Harmonogram 2013 - 2014