ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

RITS-NET Regiony pro řešení ITS

Název projektu anglickyRITS-NET Regions for Intelligent Transport Solutions

Popis projektu
V projektu RITS-NET, realizovaném v rámci programu INTERREG  IVC konsorciem partnerů z 9 zemí EU včetně Lotyšska, bylo hlavním cílem projektu poskytnout společnou metodiku a posílit regionální udržitelné dopravní politiky obsahující vypracování jednotlivých regionálních plánů ITS, a to prostřednictvím zvýšení znalostí a porozumění plnému potenciálu řešení inteligentních dopravních systémů (ITS) a způsobů jejich nasazení.

Specifickými cíli projektu byly:
 • Zvyšovat povědomí tvůrců regionální politiky o potřebě vypracovat regionální plány ITS
 • Seznámit tvůrce politik, regionální správy, poskytovatele dopravních služeb a provozovatele se širokým spektrem aplikací ITS používaných v celé Evropě ve prospěch regionů a plné porozumění jejich důsledkům (náklady a přínosy)
 • Zvyšovat dovednosti  tvůrců politik, regionálních správ, poskytovatelů dopravních služeb i koncových uživatelů (zejména občanů), aby mohli plně využívat potenciál nástrojů ITS
 • Poskytovat regionům know-how a konkrétní operační plány za účelem zvládnutí úprav infrastruktury ICT
 • Prosazovat místní dialog mezi všemi aktéry (veřejnými i soukromými), kteří se podílejí na ITS na místní, regionální, celostátní úrovni a na úrovni EU, což může vést k vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru
 • Upřednostňovat šíření a replikaci dosažených výsledků v politikách regionálního rozvoje v zúčastněných zemích a obecně v celé EU prostřednictvím akcí horizontálního a vertikálního mainstreamingu

Výsledky
V rámci projektu byl proveden přezkum stávajících inteligentních dopravních řešení v Lotyšsku. K dosažení cíle projektu RITS-NET bylo v Lotyšsku dokončeno nejmodernější řešení pro inteligentní dopravu s přihlédnutím k následujícím dílčím tématům:
 • Záchranné služby a řízení událostí
 • ITS pro řízení dopravního provozu a mobilitu
 • Parkování a automatické platby
 • ITS pro řízení veřejné dopravy
 • Správa vozového parku a nákladní doprava

Na každé podtéma byl dokončen a pečlivě popsán přehled existujících řešení.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast Nad prioritními oblastmi a akcemi (příprava strategických plánů ITS)
Kontakt http://cbicenterspks.eu/interreg-ivc-rits-net-2/