ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Silniční doprava

Zde jsou vybrané dokumenty; nejde o úplný výčet.
 
  • SAE Recommended Practice J3016_201806, 15. 6. 2018: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (zde)
  • Organizace spojených národů: Hospodářská a sociální rada: Výbor pro vnitrozemskou dopravu: Světové fórum pro harmonizaci předpisů o motorových vozidlech: Referenční dokument ECE/TRANS/WP.29/1140 (2018) s definicemi automatizované jízdy podle WP.29 a obecnými zásadami pro vypracování předpisu OSN o automatizovaných vozidlech (zde)