ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výpis ITS karet

Vytvoření funkčního matematicko-meteorologického modulu v NDIC

ID PR-32
Mód Průřezové projekty (informace)
Gestor projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stav řešení Příprava
Gestor finančního výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR
Financování 36,3 mil. Kč s DPH ze SFDI

Popis

Základní Informace

Součástí dopravních a cestovních informací, které poskytuje NDIC, jsou také informace o aktuálním stavu počasí a sjízdnosti komunikací. Základním zdrojem dat pro poskytování předmětných informací jsou data ze sítě meteostanic. V současné době lze dopravní informace o stavu sjízdnosti poskytovat pouze jako bodové informace platné v nejbližším okolí meteostanice. V širším okolí meteostanice mají však na sjízdnost vliv další faktory jako je nadmořská výška, okolní terén, specifické lokální poměry (blízkost vodního toku apod.)
Cílem tohoto projektu je vytvořit matematicko-meteorologický modul, který bude dispečerům NDIC, prostřednictvím datového distribučního rozhraní třetím stranám a na webovém rozhraní ŘSD / informačních portálech řidičům (cestujícím) poskytovat data v podobě spojité liniové informace o stavu sjízdnosti vozovky a modelovat vývoj tohoto stavu v čase.

Modul bude využívat následující datové zdroje:
  • Silniční meteorologické stanice
  • Předpovědní model ALADIN
  • Výstupy z MDSS (předpovědní modul)
  • Termální mapování
  • Expertní posouzení lokalit a zjištění lokálních zvláštností. Zde projekt navazuje na projektovou kartu IP ITS Telematická opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v rizikových lokalitách.

Přínosem projektu budou především okamžité a přesné informace o meteorologické situaci na síti ŘSD a související dopravní informace s varováním při vysoké pravděpodobnosti zhoršení stavu sjízdnosti komunikací. Tyto informace budou z bodové informace přepočítané pro konkrétní úseky komunikací. Budou k dispozici: pro interní potřeby JSDI/NDIC, poskytovatelům dopravně informačních služeb, řidičům a cestujícím na webovém rozhraní a na informačních portálech na dálnicích. Ve výsledku bude mít tento modul pozitivní vliv na snížení dopravní nehodovosti včasným informováním před vznikem nebezpečných stavů (například náledí, hustý déšť, snížená viditelnost, apod.).

Detail

Rozpracování projektového záměru započalo koncem roku 2018, tvorba TS.

Plán

Harmonogram

2018 – projektová příprava (Studie)
2019 – realizace / 2019 – navázání na konverzi NDIC

Zahájení

2019

Vývoj během poslendího roku

Rozpracování projektového záměru, tvorba TS.

Strategický cíl

Specifický cíl

Služba

Opatření

Skupina opatření

Typ opatření

Historie změn stavů

Příprava 04.09.2019